Room Capacity

Temporary measures

In light of the upcoming cancellation of face-to-face teaching, bookings are currently limited to one 55-minute session per day to provide maximum availability for everyone. We have also opened a temporary facility at the Bay campus library.

About the facility

Located in the Kier Hardie room 019, our studio provides a quiet space and professional equipment for recording voice over screen capture. Facilities include:

  • A private space in a sound-proof booth,
  • A network connected Windows PC,
  • Camtasia, Microsoft Office, Audacity and much more software,
  • A high quality professional microphone,
  • An HD webcam.

Important information

Before you arrive, please ensure that you've satisfied the following requirements:

  • This is a self service facility. Please familiarise yourself with Camtasia using their tutorials before you book.
  • In the interest of hygiene, please bring your own headphones with you for monitoring audio.
  • Please bring all of your content with you on a USB drive, ensuring that you have enough space remaining to fit your finished recording.

Mesurau dros dro

Yng ngoleuni dewis yr brifysgol i ganslo addysgu wyneb yn wyneb, mae archebion wedi'u cyfyngu i un sesiwn 55 munud y dydd i sicrhau'r argaeledd mwyaf i bawb. Rydym hefyd wedi agor cyfleuster dros dro yn llyfrgell campws y Bae.

Ynglŷn â'r cyfleuster

Wedi'i leoli yn ystafell Kier Hardie 019, mae ein stiwdio yn darparu lle tawel ac offer proffesiynol ar gyfer recordio llais dros sgrin. Ymhlith y cyfleusterau mae: 
•    Lle preifat mewn bwth gwrth-sain
•    PC Windows sy’n cysylltu i’r rhwydwaith
•    Camtasia, Microsoft Office, Audacity a llawer mwy o feddalwedd,
•    Meicroffon proffesiynol o ansawdd uchel
•    Gwe-gamera HD.

Gwybodaeth Pwysig

Cyn i chi gyrraedd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi bodloni'r gofynion canlynol:

•    Cyfleuster hunanwasanaeth yw hwn. Mae’n bwisig i chi ymgyfarwyddo â Camtasia gan ddefnyddio eu tiwtorialau cyn i chi archebu.
•    Er budd hylendid, dewch â'ch clustffonau eich hun i fonitro sain.
•    Dewch â'ch holl gynnwys gyda chi ar yriant USB, gan sicrhau bod gennych chi ddigon o lle ar gyfer eich recordiad gorffenedig.