Skip to Main Content

Seat Availability

Collaborative Working Space is a private category and can only be viewed at this URL. If you leave this category, you'll need to use the URL to return to it.
View public categories at this location.

Welcome to our bookable Student Collaborative Spaces

Singleton Park Library has 4 collaborative study spaces available for Swansea University student use only. They are located in Room 206 on level 2. Each space can accommodate up to 5 people.

Please note, the 4 spaces are all in the same room and you may be overheard or disturbed by other groups in the room - if this is not suitable for your study then please consider booking one of our Group Study Pods.

The spaces are strictly for group study for 2 or more students and bookings are for a maximum period of 2 hours. You may only make one 2-hour booking per day.

  • You can book a room/space up to two weeks in advance.  Bookings are made for 30 minute sessions, so please ensure that you select all of the times needed when booking online. You will receive a confirmation e-mail when booking is completed. You should retain this email as proof of booking.
  • There is a monitor in each space (into which you can plug your device/s).

  • Any enquiries after booking should be made in person at the Information Desk or by emailing MyUniLibrary@swansea.ac.uk or telephoning (01792) 606400. In the event that the Information Desk is closed please speak to a member of staff at the Security Desk.

Croeso i’n Hystafell Astudio Cydweithredol i Fyfyrwyr i’w Harchebu

Mae gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar man astudio cydweithredol, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn unig. Maent wedi'u lleoli yn ystafell 206 ar lawr 2. Mae yna le ar y pedwar bord i bum person yr un.

Nodwch: mae’r 4 man astudio yn yr un ystafell a mae’n bosib gellir gall pethau cael i glywed gan grwpiau eraill neu gellir cael eich tarfu ar draws- os nad ydy hyn yn addas i’ch astudio, ystyriwch archebu un o’n podiau astudio sydd hefyd yn addas i waith grwp.

Mae’n rhaid i archebion fod ar gyfer grwpiau o 2 neu fwy o fyfyrwyr ac ddim yn hirach na gyfnod o 2 awr. Cewch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd yn unig.

  • Gallwch archebu ystafell/ardal hyd at ddwy wythnos o flaen llaw. Mae archebu’n cael ei wneud mewn sesiynau 30 munud o hyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr holl amseroedd sydd angen arnoch os ydych yn archebu ar-lein. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau pan fydd eich archeb wedi’i gwblhau. Dylech gadw'r e-bost hwn fel prawf o'ch archeb.
  • Mae yna sgrin ar bob bwrdd astudio (lle gallwch blygio’ch dyfais/dyfeisiau i mewn).
  • Dylai holl ymholiadau gael ei wneud yn bersonol wrth y Ddesg Wybodaeth neu drwy e-bostio MyUniLibrary@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 606400. Yn yr achos fod y Ddesg Gwybodaeth ar gau, siaradwch ag aelod o staff ar y Ddesg Diogelwch.

 

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding