Alternate page for screen reader Users
Skip to Main Content

Seat Availability

 

These PCs are specifically for access to Eikon:

Content and features
- Financial modelling
- Datastream macroeconomic analysis
- Private company profiles
- Emerging markets coverage
- Reuters news and analytics
- Fundamentals

email buslib@swansea.ac.uk for further information.

 

Dim ond ar gyfrifiaduron penodol yn Llyfrgell y Bae y gallwch gael mynediad i Eikon.

Cynnwys a nodweddion
- Modelu ariannol
- Dadansoddiad macroeconomaidd datastream
- Proffiliau o gwmnïau preifat
- Sylw i farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg
- Newyddion a dadansoddiadau Reuters
- Hanfodion

e-bostiwch buslib@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth.

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding