Event box

EndNote In-Person / Online

Reference management software can make your research easier: it will keep all your references safely organized, store PDFs and format your referencing automatically when you write up. EndNote is the software available on campus. This session will give you an introduction to using it. 

 

Bydd hon yn sesiwn fyw gyda chyfle am ychydig o ymarfer ymarferol. 

Gall meddalwedd rheoli cyfeiriadau wneud eich gwaith academaidd yn haws: bydd yn cadw eich cyfeiriadau yn drefnus ac yn ddiogel, yn storio ffeiliau PDF ac yn fformatio eich cyfeiriadau yn awtomatig pan fyddwch yn ysgrifennu. Mae EndNote yn feddalwedd sydd ar gael ar y campws. bydd y sesiwn hon yn rhoi cyflwyniad i chi i'w ddefnyddio 

Related LibGuide: EndNote by Susan Glen

Date:
Friday 19 July 2024
Time:
2:00pm - 3:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Allison Jones
Allison Jones

Librarian (Faculty of Science and Engineering / Faculty of Humanities and Social Sciences ) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg / Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)