Event box

Finding academic journal articles / Dod o hyd i erthyglau academaidd Online

This training session aims to enhance participants' research skills, making it easier for you to find and utilize high-quality academic journal articles effectively. Can't make it? Don't worry, our MyUni Library Essentials tutorials are available for you to take at any time. The section relevant to this session is the Researching section.

________________________________________________________________________________________________________

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion academaidd. Nod y sesiwn hyfforddiant hon yw gwella sgiliau ymchwil cyfranogwyr, gan ei gwneud hi'n haws iddynt ddod o hyd i erthyglau o safon mewn cyfnodolion academaidd a'u defnyddio'n effeithiol. Methu dod? Peidiwch â phoeni, mae ein tiwtorialau Hanfodion Llyfrgell MyUni ar gael i chi eu cymryd bryd. Yr adran sy'n berthnasol i'r sesiwn hon yw'r adran Ymchwilio.

Date:
Friday 12 July 2024
Time:
11:00am - 11:30am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Giles Lloyd-Brown
Giles Lloyd-Brown

Librarian (Faculty of Science and Engineering / Faculty of Humanities and Social Sciences) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg / Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)