Event box

Embedding & signposting library classes to students: academic and information literacy skills In-Person / Online

Embedding and Signposting Library Classes to Students: academic and information literacy skills 

Explore how your dedicated librarians can contribute to your students’ success by embedding essential academic and information literacy skills into educational programmes. Additionally, librarians provide students with a wealth of available tutorials, videos, and support guides which you can signpost students to during supervision. Join us to learn about the comprehensive support we provide across all disciplines and leave equipped with essential contacts and valuable resource links to support your students. 

 

Gwreiddio Sgiliau a Chyfeirio Myfyrwyr at Ddosbarthiadau’r Llyfrgell: sgiliau academaidd a llythrennedd gwybodaeth  

  Archwilio sut gall eich llyfrgellwyr pwnc penodol gyfrannu at lwyddiant eich myfyrwyr trwy wreiddio sgiliau academaidd a llythrennedd gwybodaeth hanfodol mewn rhaglenni addysgol. Yn ogystal, mae llyfrgellwyr yn darparu gwledd o diwtorialau, fideos a chanllawiau i fyfyrwyr a gallwch chi gyfeirio myfyrwyr atynt yn ystod goruchwyliaeth. Ymunwch â ni i gael gwybodaeth am y cymorth cynhwysfawr rydym yn ei ddarparu ar draws pob disgyblaeth a byddwch yn gadael gan feddu ar gysylltiadau hanfodol a dolenni i adnoddau gwerthfawr i gefnogi eich myfyrwyr.   

Related LibGuide: Academic Staff Support Guide by Naomi Prady

Date:
Thursday 25 July 2024
Time:
2:00pm - 2:45pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus

Registration is required. There are 29 in-person seats available. There are 46 online seats available.

Event Organizer

Profile photo of Lori Havard
Lori Havard
Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Librarian (Faculty of Humanities and Social Sciences) / Llyfrgellydd (Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)