Event box

Pop up Librarian dropin session / Sessiwn galw heibio Llyfrgellydd

This week, Elen, your Librarian will be available at Singleton Campus for our new pop-up Librarian event

  • Monday 15th April 11am-1pm Central Hall, Singleton Park Library

Come and have a chat about anything Library related, from designing a search strategy to using EndNote. No need to book just pop along.

_________________________________________________________________________________________________________

Wythnos hon bydd Elen, eich Llyfrgellydd ar gael ar Gampws Singleton ar gyfer sesiwn galw heibio Llyfrgellydd

  • Dydd Llun 15fed Ebrill 11yb - 1yp Neuadd Ganolog, Llyfrgell Parc Singleton

Dewch i gael sgwrs am unrhyw beth sy'n ymwneud â'r Llyfrgell, o ddylunio strategaeth chwilio i ddefnydio EndNote. Does dim angen archebu lle, galwch draw.

Date:
Monday 15 April 2024 Show more dates
Time:
11:00am - 1:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus

Event Organizer

Profile photo of Elen Davies
Elen Davies

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)