Event box

Completing your PRISMA flowchart for your Systematic Review / Cwblhau eich siart llif PRISMA ar gyfer eich Adolygiad Systematig In-Person

This is the fourth of four sessions designed to build up your systematic search strategy. 

Join us for this in person session, and Elen, your Librarian, will demonstrate:

 • what a PRISMA flowchart is
 • where to download the official PRISMA flowchart
 • how to correctly complete your PRISMA flowchart

This is a “Bring your own device” session, please bring your own laptop.

 • When: Tuesday 21st November @ 12.30-1pm
 • Who: Open to all students, there are limited numbers for this session so I would advise registering but dropins are welcome (if there are spaces)
 • Where: Singleton Park Campus Library, Room 206 (Level 2, West)

Can't make it? Sign up to your MyUni Library Essentials Tutorial for Researching

_____________________________________________________________________________________________________________

Dyma'r bedwaredd o bedair sesiwn a gynlluniwyd i adeiladu eich strategaeth chwilio systematig.

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn bersonol hon, a bydd Elen, eich Llyfrgellydd, yn dangos:

 • beth yw siart llif PRISMA
 • ble i lawrlwytho siart llif swyddogol PRISMA
 • sut i gwblhau eich siart llif PRISMA yn gywir

Sesiwn “Dewch â'ch dyfais eich hun” yw hon, dewch â'ch gliniadur eich hun.

 • Pryd: Dydd Mawrth 21ain Tachwedd @12.30-1yp
 • Pwy: Agored i bob myfyriwr, mae niferoedd cyfyngedig ar gyfer y sesiwn hon felly byddwn yn cynghori cofrestru ond mae croeso i sesiynau galw heibio (os oes lleoedd)
 • Ble: Llyfrgell Campws Parc Singleton, Ystafell 206 (Gorllewin, Lefel 2) 

Methu dod? Cofrestrwch ar gyfer eich Tiwtorial Hanfodion Llyfrgell MyUni ar gyfer Ymchwilio

Related LibGuide: Systematic Reviews by Erika Gavillet

Date:
Tuesday 21 November 2023
Time:
12:30pm - 1:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus
Categories:
  Cronfeydd Data     Cyfnodolion     Databases     Journals  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Elen Davies
Elen Davies

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)