Event box

Academic Publishing Series: How the landscape is changing

Academic Publishing Series: How the landscape is changing Online

This session aims to explore the current state of academic publishing focusing primarily on Journal Articles, and the transition currently underway towards Open Access. 

This will include;

- How the current model works between publishers, institutions, libraries and researchers

- Why change is necessary

- what we define Open Access as and how it is being embedded in academia at every stage from funders to the REF. 


Nod y sesiwn hon yw ystyried sefyllfa bresennol cyhoeddi academaidd, gan ganolbwyntio'n bennaf ar Erthyglau Cyfnodolion a'r pontio sydd ar waith ar hyn o bryd tuag at Fynediad Agored.

Bydd hyn yn cynnwys;

- Sut mae'r model presennol yn gweithio rhwng cyhoeddwyr, sefydliadau, llyfrgelloedd ac ymchwilwyr

- Pam mae angen newid

- Yr hyn rydym yn ei ddiffinio fel Mynediad Agored wrth iddo gael ei wreiddio mewn academia ar bob cam, o gyllidwyr i'r REF.

Related LibGuide: Academic Publishing and Impact by Library Research Support

Date:
Wednesday 31 January 2024
Time:
11:00am - 12:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Alasdair Montgomery
Alasdair Montgomery

Librarian (Faculty of Science and Engineering) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg)