Event box

New to research? How the library can help / Yn newydd i ymchwil? Sut y gall y llyfrgell fod o gymorth

New to research? How the library can help / Yn newydd i ymchwil? Sut y gall y llyfrgell fod o gymorth Online

Come to this if you...Want a welcome to the library, to find out how our systems works and how to access resources for your subject area

Find out how your subject librarian can help you and see the different book and study areas. We will also show you how to use our catalogue and request systems, plus how to print and photocopy.  

At the end of this session... 

You will know how your library subject team can help you with your studies. 

You will know how to use the key library/IT systems such as the catalogue, printing and document supply. 

You will know how to contact your library subject team for additional support.

 


Dewch i’r sesiwn hon os...Rydych eisiau croeso i'r llyfrgell, i ddarganfod sut mae ein systemau yn gweithio a sut i gael gafael ar adnoddau ar gyfer eich maes pwnc

Canfyddwch sut y gall eich llyfrgellydd pwnc eich helpu a chymerwch gipolwg ar yr ardaloedd llyfrau ac astudio gwahanol. Gwnawn hefyd ddangos i chi sut mae defnyddio ein systemau catalog a gwneud cais, yn ogystal â sut mae argraffu a llungopïo.  

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Byddwch yn gwybod sut mae tîm pwnc y llyfrgell yn gallu'ch helpu gyda'ch astudiaethau. 

Byddwch yn gwybod sut i ddefnyddio'r prif systemau llyfrgell/TG megis y catalog, argraffu a chyflenwi dogfennau. 

Byddwch yn gwybod sut mae cysylltu â'ch tîm pwnc yn y llyfrgell er mwyn derbyn cymorth ychwanegol

 

Date:
Tuesday 30 January 2024
Time:
2:00pm - 3:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Alasdair Montgomery
Alasdair Montgomery

Librarian (Faculty of Science and Engineering) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg)