Event box

Open Access Publishing Deals / Cytundebau Cyhoeddi Mynediad Agored Online

This session explores the various ‘Read and Publish’ deals the library has available to researchers to help publish their research Open Access, and the various conditions which staff need to make use of them. ‘Article Procession Charges’ can be a significant barrier to publishing Open Access, and these deals help reduce but not eliminate these charges.


Mae’r sesiwn hon yn archwilio cytundebau ‘Darllen a Chyhoeddi’ sydd gan y llyfrgell ar gyfer ymchwilwyr i helpu i gyhoeddi eu hymchwil Mynediad Agored, a’r amodau amrywiol y mae angen ar staff i’w defnyddio. Gall ‘Ffïoedd Trywydd Erthygl’ fod yn rhwystr sylweddol i gyhoeddi Mynediad Agored, ac mae’r cytundebau hyn yn lleihau’r ffïoedd hyn ond nid ydynt yn eu dileu.

Related LibGuide: Effective Research Publishing: Open Research & Open Access by Caroline Rauter

Date:
Wednesday 22 November 2023
Time:
2:00pm - 2:45pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Alasdair Montgomery
Alasdair Montgomery

Librarian (Faculty of Science and Engineering) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg)