Event box

Better Literature Reviews: Keeping up to date / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell: Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Better Literature Reviews: Keeping up to date / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell: Cael y wybodaeth ddiweddaraf Online

Need to keep up to date with new developments on your topic over the course of your research degree (but fear information overload..) ?

A literature search often takes place early in a research degree but you need to ensure you don’t miss newly relevant papers. In this session we will look at tools and techniques to save yourself time and effort so you don’t miss important recent developments in your field. 

You will be aware of the range of current awareness tools including 

  • Alerting services for journals and databases 

  • Web-based current awareness services 

  • Social media for a research network 

You will be able to start evaluating which will fit best with your research workflow and how to customize them for your requirements

The course will run from 10.00 – 11.00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Bydd angen i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd ynglŷn â'ch testun yn ystod cyfnod eich gradd ymchwil (ond eich bod yn ofni gorlwyth o wybodaeth..) ?

Mae chwiliad llenyddiaeth yn aml yn digwydd yn gynnar yn y radd ymchwil ond mae angen i chi sicrhau nad ydych yn colli papurau perthnasol newydd. Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar ddulliau a thechnegau i arbed amser ac ymdrech i chi fel nad ydych yn colli datblygiadau diweddar pwysig o fewn eich maes. 

Byddwch yn ymwybodol o’r amrediad o ddulliau ymwybyddiaeth cyfredol gan gynnwys 

  • Gwasanaethau rhybudd ar gyfer cylchgronau a chronfeydd data 

  • Gwasanaethau ymwybyddiaeth cyfredol ar y we 

  • Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer rhwydwaith ymchwil 

Byddwch yn gallu dechrau gwerthuso pa un fydd yn fwyaf addas ar gyfer llif gwaith eich ymchwil a sut i’w haddasu ar gyfer eich gofynion

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Date:
Tuesday 21 November 2023
Time:
2:00pm - 3:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Alasdair Montgomery
Alasdair Montgomery

Librarian (Faculty of Science and Engineering) / Llyfrgellydd (Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg)