Event box

Managing your references using EndNote / Rheoli eich cyfeiriadau gan ddefnyddio EndNote In-Person

In this session we will look at EndNote, a tool in which you can store and manage references so you don't lose track of them. It works with Word and formats your references in a wide range of styles, it also allows you to import references from many online databases such as Scopus and iFind without you having to type them in. We will cover:

 • How to download EndNote Desktop
 • Importing a reference from iFind and an academic database
 • Importing a reference from Google Scholar
 • Setting the tool to your chosen referencing style
 • Creating an intext reference and a reference list

This is a “Bring your own device” session, please bring your own laptop.

 • When: Tuesday 30th May @ 12.30-1pm
 • Who: Open to all students, there are limited numbers for this session so I would advise registering but dropins are welcome (if there are spaces)
 • Where: Singleton Park Campus Library, Room 206 (Level 2, West)

__________________________________________________________________________________________________

Yn y sesiwn hon byddwn yn edrych ar EndNote, offeryn lle gallwch storio a rheoli cyfeiriadau er mwyn i chi beidio â cholli golwg arnynt. Mae'n gweithio gyda Word ac yn fformatio eich cyfeiriadau mewn ystod eang o arddulliau, mae hefyd yn eich galluogi i fewnforio cyfeiriadau o lawer o gronfeydd data ar-lein megis Scopus ac iFind heb i chi orfod eu teipio. Byddwn yn ymdrin â:

 • Sut i lawrlwytho EndNote Desktop
 • Mewnforio cyfeirnod o iFind a chronfa ddata academaidd
 • Mewnforio cyfeirnod o Google Scholar
 • Gosod yr offeryn i'r arddull cyfeirio o'ch dewis
 • Creu cyfeiriad mewn testun a rhestr gyfeiriadau

Sesiwn “Dewch â'ch dyfais eich hun” yw hon, dewch â'ch gliniadur eich hun.

 • Pryd: Dydd Mawrth 30ain o Fai @12.30-1yp
 • Pwy: Agored i bob myfyriwr, mae niferoedd cyfyngedig ar gyfer y sesiwn hon felly byddwn yn cynghori cofrestru ond mae croeso i sesiynau galw heibio (os oes lleoedd)
 • Ble: Llyfrgell Campws Parc Singleton, Ystafell 206 (Gorllewin, Lefel 2) 

Related LibGuide: EndNote by Susan Glen

Date:
Tuesday 30 May 2023
Time:
12:30pm - 1:00pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Elen Davies
Elen Davies

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)