Event box

15 minutes of ...PRISMA / 15 munud o.... PRISMA In-Person

Do you want to use a PRISMA chart or diagram to illustrate how you have refined your results in your searching? Are you unsure how to use one? Come for a 15 minute lightning session to find out more. 

 

This is a “Bring your own device” session, please bring your own laptop. 

 

  • When: Weds 31st May, 12.00-12.30 

  • Who: Students and researchers 

  • Where: Singleton Park Campus Library, Room 206 (Level 2, West) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ydych chi eisiau defnyddio diagram neu siart PRISMA i ddangos sut rydych chi wedi mireinio eich canlyniadau wrth ichi chwilio?   Ydych chi’n ansicr o ran sut i ddefnyddio un?  

Dewch i sesiwn sydyn 15 munud o hyd i ganfod mwy. 

 

Sesiwn “Dewch â'ch dyfais eich hun” yw hon, dewch â'ch gliniadur eich hun. 

  • Pryd: Dydd Mercher 31ed Mai @12.00-12.30 

  • Pwy: Myfyrwyr ac ymchwilwyr  

  • Ble: Llyfrgell Campws Parc Singleton, Ystafell 206 (Gorllewin, Lefel 2)  

Date:
Wednesday 31 May 2023
Time:
12:00pm - 12:15pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus
Categories:
  Digital Skills     Sgiliau Digidol  
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet

Academic Liaison Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)