Event box

15 minutes of ...subject headings / 15 munud o.... benawdau pwnc Online

Do you know what subject headings are or how they work? Would you like to see how they can help make your assignment and literature searching better when you use subject databases? Come for 15 minutes for a lightning session to find out more.

 

This session is online and will be held at 12.00 on Thursday 2nd February. Please book to attend.

You will be sent a link on the day of the session.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ydych chi'n gwybod beth yw penawdau pwnc neu sut maen nhw'n gweithio? Hoffech chi ddysgu sut gallen nhw helpu i wella eich chwiliadau llenyddiaeth ac ar gyfer aseiniadau wrth ddefnyddio cronfeydd data pynciau? Ymunwch â ni am sesiwn 15 munud am ragor o wybodaeth.

 

Cynhelir y sesiwn hon ar-lein am 12.00 dydd Iau 2 Chwefror. Cofrestrwch i gymryd rhan. I gael mynediad i'n hystafell gwrs ar-lein, cofrestrwch a byddwn yn anfon manylion llawn atoch ar y diwrnod.

Date:
Thursday 2 February 2023
Time:
12:00pm - 12:15pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Categories:
  Digital Skills     Sgiliau Digidol  

Registration is required. There are 36 seats available.

Event Organizer

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)