Event box

Systematic approach to searching for literature In-Person

Aimed at final year students, in this seminar we will look at conducting a systematic approach to searching for your literature. We will cover:

Recommended databases Designing a robust search strategy Subject Headings Critical Appraisal frameworks PRISMA flowcharts

Please make sure you have watched the tutorial Finding journal articles before attending. 

When: Tuesday 29th Novemer @1.30-2.30, Room 303, Union House.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wedi'i anelu at fyfyrwyr blwyddyn olaf, yn y seminar hwn byddwn yn edrych ar gynnal dull systematig o chwilio am eich llenyddiaeth. Byddwn yn cwmpasu:

Cronfeydd data a argymhellir Cynllunio strategaeth chwilio  Penawdau Pwnc Fframweithiau Arfarnu Critigol Siartiau llif PRISMA

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwylio'r tiwtorial Dod o hyd i erthyglau cyn mynychu

Pryd: Dydd Mawrth 29 Tachwedd @1.30-2.30, 303, Union House.

Date:
Tuesday 29 November 2022
Time:
1:30pm - 2:30pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)