Event box

Pop up Library / Sgwrs gyda Llyfrgellydd

Where: On the Singleton Park campus just inside the Taliesin entrance (look for the banner!)

or

Online via Zoom, please sign in to the SWOTs Canvas module https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA and the weekly code is at the bottom of the home screen.


When: Every Tuesday 1-1.30pm (6th September until 13th December 2022).


Topic: Anything! Got a question about the Library, referencing, online resources or just need a chat with your Librarians pop past.

______________________________________________________________________________________

Ble: Ar gampws Parc Singleton - tu mewn ym Mynedfa Taliesin (edrychwch am y faner!)

neu

Ar-lein trwy Zoom, mewngofnodwch i fodiwl SWOTs Canvas https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA ac mae'r cod wythnosol ar waelod y sgrin gartref.


Pryd: Pob Dydd Mawrth 1-1.30yp (6ed Medi tan 13fed Rhagfyr 2022).

Pwnc: Unrhyw beth! Oes gennych chi gwestiwn am y Llyfrgell, cyfeirnodi, adnoddau ar-lein neu dim ond angen sgwrs â'ch Llyfrgellwyr.

Date:
Tuesday 29 November 2022 Show more dates
Time:
1:00pm - 1:30pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)

Event Organizer

Profile photo of Isabell Phillips
Isabell Phillips

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)

Profile photo of Stephen Storey
Stephen Storey

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)

Profile photo of Gillian Aldus
Gillian Aldus

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)

Profile photo of Elen Davies
Elen Davies

Librarian (Faculty of Medicine, Health & Life Science) / Llyfrgellydd (Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd)