Event box

EndNote

EndNote Online

Come to this if you...If you want to save time and prevent errors in your citations and reference list, reference management software can make your academic work easier: it will keep all your references safely organized, store PDFs and format your referencing automatically when you write up.

EndNote is the software available on campus - this session will introduce the pros and cons of the online/desktop versions and get you started. 

At the end of this session... 

You will understand the key features and benefits of EndNote Desktop and Online. 

You will be able to use EndNote to collect and organise your references.  

You will be able to use Endnote within Word to insert formatted references. 

The course will run from 10.00 – 11.00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Dewch i’r sesiwn hon os...Rydych eisiau arbed amser ac atal camgymeriadau yn eich rhestr dyfyniadau a chyfeiriadau, gall meddalwedd rheoli cyfeiriadau wneud eich gwaith academaidd yn haws: bydd yn cadw eich cyfeiriadau yn drefnus ac yn ddiogel, yn storio ffeiliau PDF ac yn fformatio eich cyfeiriadau yn awtomatig pan fyddwch yn ysgrifennu.

Mae EndNote yn feddalwedd sydd ar gael ar y campws - bydd y sesiwn hon yn cyflwyno manteision ac anfanteision y fersiynau ar-lein/bwrdd gwaith i chi ac yn eich gosod ar ben ffordd. 

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Byddwch yn deall prif  nodweddion a buddiannau fersiynau Bwrdd Gwaith ac Ar-lein EndNote. 

Byddwch yn gallu defnyddio EndNote i gasglu a threfnu eich cyfeiriadau.  

Byddwch yn gallu defnyddio EndNote o fewn Word er mwyn gosod cyfeiriadau sydd wedi'u fformatio. 

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Date:
Tuesday 7 February 2023
Time:
10:00am - 11:00am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Caroline Rauter