Event box

Better Literature Reviews / Advanced Search Strategies / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell / Strategaethau Chwilio Uwch

Better Literature Reviews / Advanced Search Strategies / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell / Strategaethau Chwilio Uwch Online

Are you interested in using more sophisticated search techniques to get better, faster results for your literature review? 

This session will introduce more advanced literature search techniques to get better, faster results for your literature review.  

At the end of this session...

You will have new strategies to plan and carry out your literature search in the most effective manner.  

You will also cover “smarter searching” in Google too. 

The course will run from 10:00– 11:00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Mae gennych ddiddordeb mewn defnyddio technegau chwilio mwy soffistigedig er mwyn cael canlyniadau gwell a chynt ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth?

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno technegau chwilio llenyddiaeth fwy datblygedig er mwyn cael canlyniadau gwell a chynt ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth.  

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Bydd gennych strategaethau newydd i gynllunio a chyflawni eich chwiliad llenyddiaeth yn y modd mwyaf effeithiol.  

Byddwch hefyd yn edrych ar "smarter searching" ar Google. 

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Date:
Tuesday 31 January 2023
Time:
10:00am - 11:00am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Caroline Rauter