Event box

Academic Publishing Series: Journal Articles from Submission to Publication

Academic Publishing Series: Journal Articles from Submission to Publication Online

This session takes you through how the process works, what you should do and when (e.g. publishing open access and needing funding for an APC)

Publishing in academic journals is a key element of academia, and increasingly researchers are starting to publish earlier in their careers including chapters or reworked elements of their PhD theses. However, the actual process of submitting can be confusing to the un-initiated. This session aims to walk you through the basic steps from submission to publication, and address some terms first-time authors may be unfamiliar and alarming with such as 'Article Processing Charges' 


Mae'r sesiwn hon yn esbonio sut mae'r broses yn gweithio, yr hyn y dylech chi ei wneud a phryd (e.e. cyhoeddi mynediad agored a'r angen am gyllid ar gyfer APC)

Mae cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd yn elfen allweddol o academia, ac yn gynyddol mae ymchwilwyr yn dechrau cyhoeddi'n gynharach yn eu gyrfaoedd, gan gynnwys penodau neu elfennau wedi'u hailweithio o'u traethodau PhD. Fodd bynnag, gall y broses wirioneddol o gyflwyno beri dryswch i'r rhai hynny sy'n dod ato o'r newydd. Nod y sesiwn hon yw eich cyflwyno i'r camau sylfaenol, o gyflwyno i gyhoeddi, a mynd i'r afael â rhai o'r termau a allai fod yn anghyfarwydd i awduron newydd, megis 'Tâl Prosesu Erthygl'

Related LibGuide: Academic Publishing and Impact by Ellie Downes

Date:
Wednesday 25 January 2023
Time:
11:00am - 11:30am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Ellie Downes
Ellie Downes