Event box

Academic Publishing: Measuring Research

Academic Publishing: Measuring Research Online

This session explores the developing methods used in measuring research impact, including bibliometrics - which can include citation rates, publishing rates and institutional collaboration. 

There are lots of misconceptions and misunderstandings around the methods used to assess research especially quantitive methods like citation rates and the Journal Impact Factor. 

This session is an introduction and guide to these methods and their appropriate use, and would be useful for those working in a research support capacity, as well as those are engaged in research. 


Mae'r sesiwn hon yn ystyried y dulliau a ddefnyddir i fesur effaith ymchwil sy'n datblygu, gan gynnwys bibliometreg, sy'n gallu cynnwys cyfraddau dyfynnu, cyfraddau cyhoeddi a chydweithio sefydliadol.

Mae llawer o gamdybiaethau a chamddealltwriaeth ynghylch y dulliau a ddefnyddir i asesu ymchwil, yn enwedig dulliau ansoddol megis cyfraddau dyfynnu a'r Ffactor Effaith Cyfnodolyn.

Mae'r sesiwn hon yn gyflwyniad ac yn ganllaw i'r dulliau hyn a'u defnydd priodol, a byddant yn ddefnyddiol i'r bobl hynny sy'n gweithio mewn rôl cefnogi ymchwil, yn ogystal â'r rhai hynny sy'n gwneud ymchwil.

Related LibGuide: Academic Publishing and Impact by Ellie Downes

Date:
Wednesday 26 October 2022
Time:
11:00am - 11:30am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Ellie Downes
Ellie Downes