Event box

RIS (Research Information System) Training / Hyfforddiant RIS (System Gwybodaeth Ymchwil) Online

This session demonstrates how to add your publications to RIS, which in turn feeds into your staff profile. All staff publishing research are required to create a record for the work in RIS in order to comply with university policy.


Mae’r sesiwn hon yn dangos sut i ychwanegu eich cyhoeddiadau at RIS, sydd yn ei dro’n bwydo i’ch proffil staff. Rhaid i’r holl staff sy’n cyhoeddi ymchwil greu cofnod ar gyfer y gwaith yn RIS er mwyn cydymffurfio â pholisi’r brifysgol.

Related LibGuide: Effective Research Publishing: Open Research & Open Access by Ellie Downes

Date:
Wednesday 16 March 2022
Time:
2:00pm - 2:45pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ellie Downes