Event box

Citation Data: Where to find it and How to Use it / Data Mynegai Cyfeirio: Ble mae dod o hyd iddo a sut i’w ddefnyddio Online

This session is aimed at anyone using citation data to demonstrate and measure the impact of research whether they are academic or professional service staff. The session will go through where to find reliable citation data, the differences between the different providers, and how the citation data should be used and interpreted.


Mae’r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy’n defnyddio data mynegai cyfeirio i ddangos a mesur effaith ymchwil p’un a ydynt yn staff academaidd neu’n rhan o’r gwasanaethau proffesiynol. Bydd y sesiwn yn trafod ble i ganfod data mynegai cyfeirio dibynadwy, y gwahaniaethau rhwng y darparwyr gwahanol, a sut dylid defnyddio a dehongli’r data.

Related LibGuide: Effective Research Publishing: Open Research & Open Access by Ellie Downes

Date:
Wednesday 9 February 2022
Time:
2:00pm - 2:45pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ellie Downes