Event box

Enhancing your professional research profile/Gwella eich proffil ymchwil proffesiyno

Enhancing your professional research profile/Gwella eich proffil ymchwil proffesiyno Online

Want to promote yourself as a researcher online to enhance your career prospects and research impact?

To get ahead in today’s competitive research world successful researchers need a professional online profile. This session will give an overview of the main online platforms available. We’ll consider their pros and cons to help you decide how to make best use of your time for maximum impact on your research profile.

By the end of this session you will have learned about establishing your researcher identity (to claim your publications and citations) using ORCiD, Scopus and other researcher identity systems.

You will have evaluated key research social networking sites and social media as a means of disseminating your research and raising your profile.

You will have a strategy for maintaining your digital profile and using it to increase the visibility of your research.

The course will run from 10.00 – 11.00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â naill ai For further information please contact either

Hoffech hyrwyddo eich hun fel ymchwilydd ar-lein er mwyn gwella rhagolygon eich gyrfa ac effaith eich ymchwil ?

I achub y blaen yn y byd ymchwil cystadleuol cyfredol mae angen proffil ar-lein proffesiynol ar ymchwilwyr llwyddiannus. Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o'r prif lwyfannau ar-lein sydd ar gael. Byddwn yn ystyried y manteision a'r anfanteision er mwyn eich helpu i benderfynu sut i wneud y defnydd gorau o'ch amser i sicrhau’r effaith fwyaf posibl ar eich proffil ymchwil

Byddwch wedi dysgu am sefydlu eich hunaniaeth fel ymchwilydd (er mwyn hawlio eich cyhoeddiadau a'ch dyfyniadau) gan ddefnyddio ORCiD, Scopus a systemau hunaniaeth ymchwilwyr eraill.

Byddwch wedi gwerthuso safleoedd rhwydweithio cymdeithasol allweddol a chyfryngau cymdeithasol fel modd o ledaenu eich ymchwil a chodi eich proffil.

Bydd gennych strategaeth ar gyfer cynnal eich proffil digidol gan ei ddefnyddio i roi mwy o amlygrwydd i’ch ymchwil.

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Related LibGuide: Academic Publishing and Impact by Ellie Downes

Date:
Tuesday 8 March 2022
Time:
10:00am - 11:00am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Ellie Downes