Event box

Pop up Library / Sgwrs gyda'ch Llyfrgellwyr

Where: Online via Zoom, please sign in to the SWOTs Canvas module https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA and the weekly code is at the bottom of the home screen.


When: Every Thursday 1-1.30pm (7th January until 25th March 2021).


Topic: Anything! Got a question about the Library, referencing, online resources or just need a chat with your Librarians pop in.

______________________________________________________________________________________

Ble: Ar-lein trwy Zoom, mewngofnodwch i fodiwl SWOTs Canvas https://canvas.swansea.ac.uk/enroll/KKA4AA ac mae'r cod wythnosol ar waelod y sgrin gartref.


Pryd: Pob Dydd Iau 1-1.30yp (7fed Ionawr tan 25ain Mawrth 2021).

Pwnc: Unrhyw beth! Oes gennych chi gwestiwn am y Llyfrgell, cyfeirnodi, adnoddau ar-lein neu dim ond angen sgwrs â'ch Llyfrgellwyr.

Related LibGuide: Online Library by Erika Gavillet

Date:
Thursday 11 February 2021 Show more dates
Time:
1:00pm - 1:30pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)

Event Organizer

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet
Profile photo of Elen Davies
Elen Davies

Librarian (College of Human & Health Sciences, Science & Swansea Uni Medical School) / Llyfrgellydd (Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Gwyddoniaeth a Feddygaeth)