Event box

5 Days of Library / 5 Niwrnod y Llyfrgell

25th-29th January 2021

Did you miss your library induction? Did you go, but can’t remember much about it? 5 Days of Library is here to help! It’s a short online programme to help you make the most of the library. Sign up to our blog at https://libguides.swansea.ac.uk/blog/ to receive a new post every day next week. You can also follow us on Twitter and Instagram with the hashtag #su5dol.

25-29 Ionawr 2021

A wnaethoch chi fethu cwrs sefydlu’r llyfrgell? Neu a wnaethoch chi fynychu ond eich bod yn cael trafferth cofio’r manylion? Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yma i’ch cynorthwyo! Dyma raglen fer ar-lein i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’r llyfrgell. Cofrestrwch ar gyfer ein blog https://libguides.swansea.ac.uk/blog/ er mwyn derbyn neges newydd bob dydd o’r wythnos. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter ac Instagram gyda’r hashnod #su5dol.

Date:
Thursday 28 January 2021 Show more dates
Time:
All Day Event
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)

Event Organizer

Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Academic Liaison Librarian for School of Management | Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd i'r Ysgol Reolaeth

Profile photo of Philippa Price
Philippa Price

Librarian (College of Arts & Humanities, Science, Management & Engineering) / Llyfrgellydd (Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Gwyddoniaeth, Rheolaeth a Pheirianneg)