Event box

Finding company and industry information / Dod o hyd i wybodaeth am gwmnïau a diwydiant

This workshop will introduce the database MarketLine advantage. It contains 1000’s of reports such as company profiles (including SWOT analyses), industry profiles, country profiles (including PESTLE analyses), case studies, news and financial deals.

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno'r gronfa ddata MarketLine Advantage.  Yn cynnwys miloedd o adroddiadau megis proffiliau cwmni (yn cynnwys dadansoddiadau SWOT), proffiliau diwydiant, proffiliau gwlad, (yn cynnwys dadansoddiadau PESTLE), astudiaethau achos, newyddion a deliau ariannol.

Date:
Tuesday 24 November 2020
Time:
6:00pm - 6:30pm
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Philippa Price
Philippa Price

Librarian (College of Arts & Humanities, Science, Management & Engineering) / Llyfrgellydd (Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Gwyddoniaeth, Rheolaeth a Pheirianneg)

Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Academic Liaison Librarian for School of Management | Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd i'r Ysgol Reolaeth