Event box

Advanced Endnote / EndNote Uwch

Advanced Endnote / EndNote Uwch Online

Are already an EndNote user and want to learn about advanced features of the software to save time and avoid common problems. 

Features covered will include:  

  • Smart groups: a way of filtering references as they go into your library - useful if you are doing a lot of searching. 

  • Term lists can improve consistency.  

  • How to tweak EndNote styles: sometimes they don’t exactly fit what you need, particularly if you are submitting to journals. 

(A basic knowledge of EndNote is essential to attend this course). 

At the end of this session...

Taken your Endnote skills a step further using term lists, smart groups, editing styles and other useful features. Explored ways to avoid problems when working with EndNote and how to use it to help to organise your research.  

Understand how to merge different chapters of your thesis to create a single bibliography. 

The course will run from 10.00 – 11.00. This training will be held via Zoom, you will be sent a Meeting Link prior to the event. Please ensure you register with your Swansea University email account 


Rydych yn ddefnyddiwr EndNote eisoes a hoffech ddysgu am nodweddion uwch y meddalwedd er mwyn arbed amser ac osgoi problemau cyffredin. 

Bydd y nodweddion a gwmpesir yn cynnwys:  

  • Grwpiau clyfar: dull o hidlo cyfeiriadau fel y maent yn mynd i mewn i'ch llyfrgell - defnyddiol os ydych yn gwneud llawer o chwilio.  

  • Gall rhestrau termau wella cysondeb.  

  • Sut mae newid arddulliau EndNote: weithiau ni fyddant yn cyd-fynd â’r hyn sydd ei eisiau arnoch, yn enwedig os ydych yn cyflwyno i gyfnodolion. 

(Mae gwybodaeth sylfaenol o EndNote yn hanfodol ar gyfer y cwrs hwn). 

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Byddwch wedi ehangu ar eich sgiliau EndNote gan ddefnyddio rhestrau termau, grwpiau clyfar, arddulliau golygu a nodweddion defnyddiol eraill. Byddwch wedi archwilio ffyrdd o osgoi problemau wrth weithio gyda EndNote a sut i’w defnyddio i helpu i drefnu eich ymchwil.  

Byddwch yn deall sut mae cyfuno penodau gwahanol o'ch traethawd ymchwil i greu un llyfryddiaeth yn unig. 

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Cynhelir yr hyfforddiant hwn trwy Zoom. Anfonir Dolen y Cyfarfod atoch chi cyn y digwyddiad. Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru gan ddefnyddio eich cyfrif e-bost prifysgol Abertawe

Related LibGuide: Research Skills by Ellie Downes

Date:
Tuesday 1 December 2020
Time:
10:00am - 11:00am
Time Zone:
UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Campus:
Singleton Park Campus
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There is 1 seat available.

Event Organizer

No Profile image
Susan Glen
Ellie Downes