Event box

Dissertation skills - Mendeley

Mendeley is a free tool that can help you store and organise the references that you find during your research. This reference information can then be used to automatically insert citations and a fully formatted reference list into your Word documents.

By the end of this workshop you will be able to: ​

  • Add a book, journal article and website citation in-text  
  • Add a book, journal article and website citation in the reference list 
  • Format your reference list correctly 

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room.


Mae Mandeley yn declyn am ddim a all fod o gymorth i rai ohonoch storio a threfnu’r cyfeiriadau yn ystod eich ymchwil. Gellir defnyddio’r wybodaeth cyfeirio wedyn i fewnosod mynegai cyfeiriol a rhestr gyfeirio wedi ei fformatio’n llawn i’ch dogfennau Word. 

Erbyn diwedd y gweithdy hwn byddwch yn gallu:

  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn testun eich aseiniad
  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn eich rhestr gyfeiriadau
  • Fformatio eich rhestr gyfeiriadau yn gywir

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Date:
Thursday 16 July 2020
Time:
11:00am - 11:30am
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Allison Jones
Allison Jones

Librarian (College of Science, Management & Engineering) / Llyfrgellydd (Coleg Gwyddoniaeth, Rheolaeth a Pheirianneg)

Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet
Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Academic Liaison Librarian for School of Management | Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd i'r Ysgol Reolaeth