Event box

Dissertation skills - EndNote Online

 

EndNote is a tool that can help you store and organise the references that you find during your research. You can then insert citations and a fully-formatted reference list into your Word documents.

By the end of this workshop you will be able to: ​

  • Add a book, journal article and website citation in-text  
  • Add a book, journal article and website citation in the reference list 
  • Format your reference list correctly 

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room.


Mae EndNote yn offeryn sy’n gallu eich helpu i storio a threfnu’r cyfeiriadau byddwch yn dod o hyd iddynt yn eich ymchwil. Wedyn gallwch gynnwys dyfyniadau a rhestr gyfeiriadau wedi’i fformatio’n llawn yn eich dogfennau Word.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn byddwch yn gallu:

  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn testun eich aseiniad
  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn eich rhestr gyfeiriadau
  • Fformatio eich rhestr gyfeiriadau yn gywir

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Date:
Thursday 16 July 2020
Time:
2:00pm - 2:30pm

Registration is required. There are 12 seats available.

Event Organizer

No Profile image
Susan Glen
Katherine Jones
Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Academic Liaison Librarian for School of Management | Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd i'r Ysgol Reolaeth