Event box

Dissertation skills - EndNote Online

 

EndNote is a tool that can help you store and organise the references that you find during your research. You can then insert citations and a fully-formatted reference list into your Word documents.

By the end of this workshop you will be able to: ​

  • Add a book, journal article and website citation in-text  
  • Add a book, journal article and website citation in the reference list 
  • Format your reference list correctly 

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room.


Mae EndNote yn offeryn sy’n gallu eich helpu i storio a threfnu’r cyfeiriadau byddwch yn dod o hyd iddynt yn eich ymchwil. Wedyn gallwch gynnwys dyfyniadau a rhestr gyfeiriadau wedi’i fformatio’n llawn yn eich dogfennau Word.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn byddwch yn gallu:

  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn testun eich aseiniad
  • Ychwanegu gyfeiriad gywir i llyfr, erthygl a wefan yn eich rhestr gyfeiriadau
  • Fformatio eich rhestr gyfeiriadau yn gywir

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Date:
Thursday 16 July 2020
Time:
2:00pm - 2:30pm
Registration has closed.

Event Organizer

No Profile image
Susan Glen
Profile photo of Katherine Jones
Katherine Jones

Librarian (College of Arts & Humanities and Hillary Rodham Clinton School of Law) / Llyfrgellydd (Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ac Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton)

Profile photo of Naomi Prady
Naomi Prady

Academic Liaison Librarian for School of Management | Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd i'r Ysgol Reolaeth