Event box

You ask, we answer - evaluating websites

You ask, we answer- Evaluating websites 

Join us for this drop-in session on evaluating websites.  Got a question? Come and ask  your Librarians in our online chat room. 

We'll be looking at how to decide which websites are appropriate to include in your work and assignments. 

Open to all Swansea University students and staff. 

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room.

___________________________________________________________________________________ 

Ymunwch â ni yn y sesiwn galw heibio hon ar werthuso gwefannau.   Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw  eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  

Byddwn yn ystyried sut i benderfynu a yw gwefannau’n briodol i gael eu cynnwys yn eich gwaith a’ch aseiniadau. 

Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe. 

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Date:
Wednesday 27 May 2020
Time:
2:00pm - 2:30pm
Registration has closed.

Event Organizer

Profile photo of Sian Neilson
Sian Neilson
Profile photo of Erika Gavillet
Erika Gavillet