Event box

Accessing Research Information from Archives/ Cael mynediad at wybodaeth ymchwil o'r Archifau

Accessing Research Information from Archives/ Cael mynediad at wybodaeth ymchwil o'r Archifau

Archives staff will introduce you to archive collections held in Swansea University Library and also advise how to locate archives collections held elsewhere in the UK. The session will also cover how to reference archive material.

At the end of this session you will;

Know what archive collections are available at Swansea University

Know how to locate archive collections elsewhere in the UK

Know how to cite archive material

The course will run from 10.00 – 11.00. The Archives are on Level 1, west of the Singleton Park Library on the Singleton Park Campus


Bydd staff yr archifau yn eich cyflwyno i gasgliad yr archifau sy'n cael eu cadw yn Llyfrgell Prifysgol Abertawe a hefyd yn eich cynghori ynglŷn â sut mae canfod casgliadau archif sydd wedi'u lleoli mewn mannau eraill yn y DU. Bydd y sesiwn hefyd yn cwmpasu sut mae cyfeirio at ddeunydd o'r archif

Ar ddiwedd y sesiwn hon;

Dewch i wybod pa gasgliadau archif sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe 

Dewch i wybod sut mae dod o hyd i gasgliadau archif mewn mannau eraill yn y DU 

Dewch i wybod sut mae cyfeirio at ddeunydd o'r archif 

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Mae’r Archifau ar lefel 1 i’r gorllewin o Lyfrgell Parc Singleton ar Gampws Parc Singleton

Related LibGuide: Research Skills by Ellie Downes

Date:
Thursday 16 January 2020
Time:
10:00am - 11:00am
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Ellie Downes