Event box

Intensive Library Skills Day: for Part-time/Distance Postgraduate Researchers.

Intensive Library Skills Day: for Part-time/Distance Postgraduate Researchers.

This programme is designed to help researchers find information easily, efficiently, and enable them to stay up to date with less effort! What could be better? 

During the day we will introduce you to the library services with a focus on online resources and services, then go through more advanced search strategies for you to get the information you need efficiently, rather than scrolling through endless results trying to find something relevant. 

After lunch, we will be running a practical Endnote session, taking you through how to use the software to manage your references and citations – there’s nothing worse than finishing a great paper and then realising you can’t find any of your sources! 

Then we’ll be going through how to access theses online, depending on discipline, you may need to use them as source material, or you might want to look and see what has already been done, or view examples.  

The final sessions of the day will look at some digital tools to help you manage your time better, and then look at the ways you can enhance your research profile; there are lots of platforms out there that can help you in your career.  

Tea, Coffee and biscuits will be provided, and there are plenty of food options on campus to choose from for lunch. Any questions about the programme, timings, parking etc please email iss-research@swansea.ac.uk  

Training Room 3, Singleton Campus, 23rd November 2019 

Time 

Session 

Location 

Delivered by: 

10.00-10.30 

New to Research? 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Ellie 

10.30-12.00 

Advanced Search Strategies 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Bernie 

12.00-12.30 Theses/E-Theses Training Room 3, Singleton Campus Library

Bernie

12.30-13.30 

Lunch 

 

 

13.30-14.30 

Endnote 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Erika 

14.30-15.00 

Keeping up to date 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Erika 

15.00-15.30 

Working Smarter 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Ellie 

15.30-16.00 

Enhancing your Research profile 

Training Room 3, Singleton Campus Library 

Ellie 

 


Bwriad y rhaglen hon yw helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd ac yn effeithlon a'u galluogi i gael yr wybodaeth ddiweddaraf â llai o ymdrech! Beth allai fod yn well?

Yn ystod y dydd, cewch gyflwyniad i wasanaethau llyfrgell â phwyslais ar adnoddau a gwasanaethau ar-lein. Yna byddwn yn esbonio strategaethau ymchwil uwch, i'ch galluogi i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn effeithlon, yn hytrach na sgrolio drwy ganlyniadau diddiwedd yn chwilio am rywbeth perthnasol.

Ar ôl cinio, byddwn yn cynnal sesiwn ymarferol am Endnote, gan ddangos i chi sut i ddefnyddio'r feddalwedd i reoli'ch cyfeiriadau a'ch dyfyniadau - does dim byd gwaeth na gorffen papur gwych a sylweddoli na allwch ddod o hyd i'ch ffynonellau!

Yna byddwn yn esbonio sut i ddod o hyd i draethodau ymchwil ar-lein; gan ddibynnu ar eich disgyblaeth, efallai byddwch am eu defnyddio fel deunydd ffynhonnell, neu gall fod yn ddefnyddiol edrych arnynt a gweld yr hyn sydd wedi cael ei wneud eisoes neu weld enghreifftiau.

Bydd sesiynau olaf y dydd yn edrych ar rai offer digidol i'ch helpu i reoli'ch amser yn well, ac yna byddwn yn ystyried ffyrdd o wella'ch proffil ymchwil; mae llawer o blatfformau ar gael i'ch helpu yn eich gyrfa.

Darperir te, coffi a bisgedi ac mae digon o leoedd i gael cinio ar y campws. Os oes gennych gwestiynau am y rhaglen, yr amseroedd neu barcio etc, e-bostiwch iss-research@abertawe.ac.uk

Ystafell Hyfforddiant 3, Campws Singleton, 23 Tachwedd 2019

 

Amser 

Sesiwn

Lleoliad

Cynhelir gan:

10.00-10.30 

Newydd i Ymchwil? 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton 

Ellie 

10.30-12.00 

Strategaethau Chwilio Uwch 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton 

Bernie 

12.00-12.30 

Trathodau Ymchwil/ E-draethodau Ymchwil

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton

Bernie

12.30-13.30 

Cinio 

 

 

13.30-14.30 

Endnote 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton

Erika 

14.30-15.00 

Dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton 

 Erika 

15.00-15.30 

Gweithio'n Gallach 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton

Ellie 

15.30-16.00 

Gwella'ch proffil Ymchwil 

Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Singleton 

Ellie 

 

Date:
Saturday 23 November 2019
Time:
10:00am - 4:00pm
Campus:
Singleton Park Campus

Event Organizer

Bernie Williams
Erika Gavillet
Ellie Downes