Event box

Working Smarter / Gweithio'n Well:

Working Smarter / Gweithio'n Well:

Working Smarter: digital tools for researchers that can save you time  

Would like recommendations of innovative online tools and apps that will help you work more efficiently  

Research workflows and communication are being revolutionised by innovative online tools and apps that can help with organization, collaboration and productivity (see the recent “Innovations in Scholarly Communications” project, for example). This session will explore some of the tools available with personal recommendations and tips on their use. 

At the end of this session... 

You will have explored some of the tools and apps available to save you time and effort in your research:  

Organising notes and material, Developing ideas, Time management, Collaboration   

The course will run from 10.00 – 11.00 Training Room 3, Singleton Park Library


Gweithio'n Well: dulliau digidol ar gyfer ymchwilwyr sy’n gallu arbed amser i chi  

Hoffech gael argymhellion ar gyfer dulliau ac apiau arloesol ar-lein a fydd yn eich helpu i weithio mewn modd mwy effeithlon  

Mae ymchwil ar lif gwaith a chyfathrebu yn cael ei drawsnewid gan ddulliau ac apiau arloesol ar-lein sy’n gallu helpu gyda gwaith trefnu, cyd-weithio a chynhyrchiant (gweler y prosiect "Innovations in Scholarly Communications", er enghraifft). Bydd y sesiwn hon yn archwilio rhai o'r dulliau sydd ar gael gydag argymhellion personol ac awgrymiadau ynglŷn â'u defnydd. 

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Byddwch wedi archwilio rhai o'r dulliau ac apiau sydd ar gael er mwyn arbed amser ac ymdrech gyda'ch ymchwil:  

Trefnu nodiadau a deunydd, Datblygu syniadau, Rheoli amser, Cydweithio   

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Parc Singleton  

Date:
Wednesday 12 February 2020
Time:
10:00am - 11:00am
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Sian Neilson
Ellie Downes