Event box

Better Literature Reviews / Advanced Search Strategies / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell / Strategaethau Chwilio Uwch

Better Literature Reviews / Advanced Search Strategies / Adolygiadau Llenyddiaeth Gwell / Strategaethau Chwilio Uwch

Are you interested in using more sophisticated search techniques to get better, faster results for your literature review? 

This session will introduce more advanced literature search techniques to get better, faster results for your literature review.  

At the end of this session...

You will have new strategies to plan and carry out your literature search in the most effective manner.  

You will also cover “smarter searching” in Google too. 

The course will run from 10.00 – 11.00 Training Room 3, Singleton Park Library


Mae gennych ddiddordeb mewn defnyddio technegau chwilio mwy soffistigedig er mwyn cael canlyniadau gwell a chynt ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth?

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno technegau chwilio llenyddiaeth fwy datblygedig er mwyn cael canlyniadau gwell a chynt ar gyfer eich adolygiad llenyddiaeth.  

Ar ddiwedd y sesiwn hon... 

Bydd gennych strategaethau newydd i gynllunio a chyflawni eich chwiliad llenyddiaeth yn y modd mwyaf effeithiol.  

Byddwch hefyd yn edrych ar "smarter searching" ar Google. 

Cynhelir y cwrs o 10.00 – 11.00. Ystafell Hyfforddiant 3, Llyfrgell Campws Parc Singleton

Related LibGuide: Research Skills by Ellie Downes

Date:
Tuesday 5 November 2019
Time:
10:00am - 11:00am
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Stephen Storey
Ellie Downes