Event box

Copyright Literacy for Teaching Staff  / Llythrennedd Hawlfraint ar gyfer Staff Addysgu

Copyright Literacy for Teaching Staff / Llythrennedd Hawlfraint ar gyfer Staff Addysgu

Overview of copyright; use of third party copyright materials in teaching; using images in your teaching; using licences for learning and teaching activities within Blackboard (e.g. CLA Licence); lecture recording considerations; signposting support and resources.

The course will run from 13.00 – 14.00 Training Room 1, Singleton Park Library


Trosolwg o hawlfraint; defnyddio deunyddiau â hawlfraint trydydd parti wrth addysgu; defnyddio trwyddedau ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu yn Blackboard (e.e. Trwydded CLA); ystyriaethau ar gyfer recordio darlithoedd; atgyfeirio cymorth ac adnoddau.

Cynhelir y cwrs o 13.00 – 14.00.Ystafell Hyfforddiant 1, Llyfrgell Campws Parc Singleton  

 

Related LibGuide: Copyright by Caroline Rauter

Date:
Wednesday 13 November 2019
Time:
1:00pm - 2:00pm
Campus:
Singleton Park Campus
Registration has closed.

Event Organizer

Caroline Rauter
Ellie Downes