Skip to Main Content

Make an Appointment -

Make an appointment in 3 steps. Step 1: Select a staff member. Step 2: Select an available date. Step 3: Select an available timeslot.

Gallwch drefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd ar gyfer Chwilio am Lenyddiaeth; Cyfnodolion ac Adnoddau Ar-lein; Cyfeirnodi ac Endnote; Dod o hyd i Ystadegau a Chyhoeddiadau Swyddogol ayb.  Dewiswch ddyddiad ac amser addas o’r calendr isod. Mae'r apwyntiadau yn 30 munud o hyd, os ydych yn teimlo bod angen mwy o amser archebwch 2 slot. Os nad yw’r amseroedd sydd ar gael yn gyfleus i chi, anfonwch neges e-bost i'ch Llyfrgellwyr ac fe geisiwn drefnu amser ar eich cyfer (Celfyddydau a'r DyniaethauGwyddorau Dynol ac IechydY Gyfraith a ThroseddegMeddygaethGwyddoniaeth).  ON: Ni allwn roi cymorth i fyfyrwyr Gwyddorau Iechyd gydag ymholiadau cyfeirio o fewn 7 diwrnod i ddyddiad cyflwyno aseiniadau (Nid yw hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sydd ag anghenion ychwanegol).

Datganiad Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

You are able to book your librarians for help with Literature Searching; Journals and Online Resources; Referencing and Endnote; Finding Statistics and Official Publications etc. Please choose a suitable date and time from the calendar below.  The appointments are 30 minutes long but if you feel you need longer please book 2 slots.  If the available times do not suit you, please email your Librarians and we will try to fit you in (Arts & Humanities, Human and Health Sciences, Law & Criminology, Medicine, Science).  NB: We are unable to assist Health Sciences students with referencing queries within 7 days of assignment deadline (This does not apply to students with additional needs)

General Data Protection Regulation (GDPR) Statement