Skip to Main Content

Make an Appointment -
Use the location dropdown to specify where the appointment will take place. Selecting a different location will reload the appointment dates and times that are available to be booked.

Make an appointment in 3 steps. Step 1: Select a staff member. Step 2: Select an available date. Step 3: Select an available timeslot.

Gallwch drefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd ar gyfer Chwilio am Lenyddiaeth; Cyfnodolion ac Adnoddau Ar-lein; Cyfeirnodi ac Endnote; Dod o hyd i Ystadegau a Chyhoeddiadau Swyddogol ayb. Dewiswch ddyddiad ac amser addas o’r calendr isod. Mae'r apwyntiadau yn 30 munud o hyd, os ydych yn teimlo bod angen mwy o amser archebwch 2 slot yn olynol. Os nad yw’r amseroedd sydd ar gael yn gyfleus i chi, anfonwch neges e-bost i'ch Llyfrgellwyr (Diwylliant a ChyfarthrebuGwyddorau CymdeithasolY GyfraithGwyddoniaethMeddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd PeriannegRheolaeth).

Datganiad Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC)

__________________________________________________________________________________________

You are able to book your librarians for help with Literature Searching; Journals and Online Resources; Referencing and Endnote; Finding Statistics and Official Publications etc. Please choose a suitable date and time from the calendar below. The appointments are 30 minutes long but if you feel you need longer please book 2 consecutive slots. If the available times do not suit you, please email your Librarians (Culture & Communication, EngineeringMedicine, Health & Life Science, Law, Management, Science, Social Sciences).

General Data Protection Regulation (GDPR) Statement