Skip to Main Content

Make an Appointment - Librarians - Online appointment

Make an appointment in 3 steps. Step 1: Select a staff member. Step 2: Select an available date. Step 3: Select an available timeslot.

Your Librarians provide one to one appointments for students who are experiencing difficulties or have specific queries about literature searching, selecting and evaluating resources and referencing.

General Data Protection Regulation (GDPR) Statement

__________________________________________________________________________________________

Mae eich Llyfrgellwyr yn darparu apwyntiadau un i un i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau neu sydd ag ymholiadau penodol am chwilio am lenyddiaeth, dewis a gwerthuso adnoddau a chyfeirnodi.

Datganiad Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC)