Welcome to our bookable Student Group Study Rooms/Pods.

Singleton Park Library has four group study rooms available for Swansea University student use only. They are located  in the centre of the Study Hall on level 3. Each room can accommodate up to six people.  The rooms are strictly for group study for 2 or more students and bookings are for a maximum period of 2 hours. You may only make one two-hour booking per day.

  • You can book a room up to two weeks in advance.  Bookings are made for 30 minute sessions, so please ensure that you select all of the times needed if booking online. You will receive a confirmation e-mail when booking is completed. You should retain this email as proof of booking.
  • There is a monitor in each room (into which you can plug your device(s).
  • Please be aware that the pods are not sound-proof.
  • All enquiries should be made in person at the Information Desk or by emailing customerservice@swansea.ac.uk or telephoning (01792) 295500.  In the event that the Information Desk is closed please speak to a member of staff at the Security Desk.

Croeso i’n Hystafelloedd Astudio Grŵp i Fyfyrwyr i’w harchebu.

  • Mae gan Lyfrgell Parc Singleton pedwar ystafell astudio grŵp, ar gyfer defnydd gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn unig. Maent wedi'u lleoli yng nghanol y Neuadd Astudio ar lefel 3. Mae yna le ym mhob ystafell i chwech o bobl. Mae’n rhaid i archebion fod ar gyfer grwpiau o 2 neu fwy o fyfyrwyr ac am gyfnod hiraf o 2 awr. Cewch archebu un cyfnod o ddwy awr y dydd yn unig.
  • Gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw. Mae archebu’n cael ei wneud mewn sesiynau 30 munud o hyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr holl amseroedd sydd angen arnoch os ydych yn archebu ar-lein. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau pan fydd eich archeb wedi’i gwblhau. Dylech gadw'r e-bost hwn fel prawf o'ch archeb.
  • Byddwch yn ymwybodol y gallwch glywed sŵn o'r tu allan pan fyddwch yn y podiau astudio.
  • Mae yna sgrin ym mhob ystafell (lle gallwch blygio’ch dyfais/dyfeisiau i mewn).
  • Dylai holl ymholiadau gael ei wneud yn bersonol wrth y Ddesg Wybodaeth neu drwy e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500. Yn yr achos fod y Ddesg Gwybodaeth ar gau, siaradwch ag aelod o staff ar y Ddesg Diogelwch.