Welcome to our bookable Student Group Study Rooms.

  • Rooms 405 and 406 in Singleton Park Library are available for group study, with accommodation for 8-10 people.  Bookings must be for 2 or more students and are for a maximum period of 2 hours.

 

  • You can book a room up to two weeks in advance.  Booking is done in 30 minute sessions, so please ensure that you select all of the times needed if booking online. You will receive a confirmation e-mail when booking is completed.

 

  • There is a plasma screen in room 406 (into which you can plug your device(s)) and a whiteboard available for use in both rooms 405 and 406 (please bring your own whiteboard pens).

 

  • All enquiries should be made in person at the Information Desk or by emailing customerservice@swansea.ac.uk or telephoning (01792) 295500.  In the event that the Information Desk is closed please speak to a member of staff at the Security Desk.

Croeso i’n Hystafelloedd Astudio Grŵp I Fyfyrwyr I’w Harchebu.

  • Mae ystafelloedd 405 a 406 yn Llyfrgell Parc Singleton ar gael ar gyfer astudio grŵp, gyda lle ar gyfer 8-10 o bobl. Mae’n rhaid i archebion fod ar gyfer 2 neu fwy o fyfyrwyr ac am 2 awr o hyd ar y fwyaf.
  • Gallwch archebu ystafell hyd at ddwy wythnos o flaen llaw. Mae archebu’n cael ei wneud mewn sesiynau 30 munud o hyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yr holl amseroedd sydd angen arnoch os ydych yn archebu ar-lein. Byddwch yn derbyn e-bost gadarnhau pan fydd eich archeb wedi’i gwblhau.
  • Mae yna sgrin plasma yn ystafell 406 (lle gallwch blygio’ch dyfais/dyfeisiau i mewn) ac mae bwrdd gwyn ar gael i’w ddefnyddio yn y ddwy ystafell, 405 a 406 (dewch a’ch pennau bwrdd gwyn eich hun, os gwelwch yn dda).
  • Dylai holl ymholiadau gael ei wneud yn bersonol wrth y Ddesg Wybodaeth neu drwy e-bostio customerservice@abertawe.ac.uk neu drwy ffonio (01792) 295500. Yn yr achos fod y Ddesg Gwybodaeth ar gau, siaradwch ag aelod o staff ar y Ddesg Diogelwch.